NÄIN RAKENNETAAN HYVÄ TALO


MITTAVA KOTI LAATUJÄRJESTELMÄ

Mittava Koti laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että jokainen Mittava Koti täyttää ja ylittää yleisohjeet ja laatumääräykset. Myynti, suunnittelu, tuotanto, materiaalihallinta, asentaminen ja urakointi kuuluvat omina osinaan laatujärjestelmän piiriin.

Mittava Koti -myyjät koulutetaan, jotta he pystyisivät parhaalla mahdollisella tavalla olemaan asiakkaan tukena. Sopimukset tehdään selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Kauppasopimuksen tultua tehtaalle, tehdas ottaa vastuun asiakkaan projektista. Asiakkaalle luodaan tunnukset joilla hän pääsee seuraamaan omaa projektiiaan Mittava Koti asiakashallintajärjestelmästä. Järjestelmästä asiakas löytää yleisiä ohjeita ja kaikki omaan projektiin liittyvät asiakirjat ja mikä parasta tietoihin pääsee aina käsiksi.

Kaupan yhteydessä tehdyt sopimukset ja luonnokset tarkistetaan asiakkaan kanssa tilausvahvistuksella. Kun tämä on tehty ja kaupassa määritetyt ehdot poistuneet, kauppa siirtyy suunnitteluun. Omasuunnittelija ryhtyy työstämään asiakkaan unelmaa lopulliseen muotoonsa. Tässä vaiheessa yleensä halutaan tehdä vielä muutoksia ja tietää muutosten vaikutuksista hintaan. Käsi kädessä asiakkaan, suunnittelun ja hinnoittelun kanssa haetaan sopivin vaihtoehto.

Mittava Kodin omasuunnittelija työssään.


SUUNNITTELUPÖYDÄLTÄ RAKENNUSPAIKALLE

Kun suunnitelma ja sisältö ovat lopullisessa muodossaan, piirretään rakennuslupakuvat ja tehdään kapasiteettivaraukset. Kun rakennuslupa on myönnetty, alkaa rakenne- ja tuotannonsuunnittelu. Rakennesuunnittelu toteutetaan aina yksilöllisesti ja jokainen yksityiskohta käydään läpi. Mittava Kotisi "rakennetaan" suunnittelupöydällä valmiiksi. Näin varmistetaan, että jokainen kohta toimii, kestää ja täyttää vaatimukset. Samalla saadaan tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet siihen, miten talo tullaan rakennuspaikalla rakentamaan. Rakentaapa Mittava Kodin asiakas itse, asiakkaan oma urakoitsija tai Mittava Kodin kirvesmiestiimi, yksityiskohtaisten Mittava Koti pystytysohjeen ja pystytysluettelon ohjeiden avulla saadaan aikaan laadukas lopputulos. Mittava Kodin omasuunnittelija on asiantuntijana käytössä koko rakentamisen ajan.

Mittava Kodin kirvesmiehet koulutetaan yhtenäiseen Mittava Koti -järjestelmään. Mittava Kodin kirvesmiesten laatujärjestelmä pitää sisällään Asentajan käsikirjassa ohjeistetut käytännöt, mm. miten rakennuspaikalla menetellään, miten eri tarkastuspöytäkirjoja käytetään jne. Näin varmistetaan, että kaikilla mittavakotilaisilla on yhteinen näkemys laadusta, toteutuksesta ja palvelusta.

MATERIAALIT

Materiaalit valitaan Suomen johtavien materiaalitoimittajien parhaiden tuotteiden joukosta. Materiaalien tarkoituksetonta kuljettamista edestakaisin pyritään välttämään - ekologista. Siksi suuri osa Mittava Kodin materiaaleista toimitetaan suorina tehdastoimituksina rakennuskohteeseen juuri silloin, kun materiaalia tarvitaan. Näin materiaalien varastointi tontilla tai talotehtaan tiloissa vähenee ja mahdollisuus materiaalien vaurioitumiseen, kuten kastumiseen, pienenee. Mittava Koti vastaa materiaalien riittävyydestä ja laadusta. Mikäli vaurioitunutta tai puuttuvaa materiaalia on se korvataan heti uudella tai lisä materiaalilla.


ULKOISET OLOSUHTEET

Ulkoiset olosuhteet eivät aiheuta ongelmia kappaletavararakentamisessa. Oikea rakentamisjärjestys (runko, ristikot aluskate jne.), oikea materiaalilogistiikka (materiaalit rakennuspaikalle, kun ne ovat asennettavissa), oikea materiaalien suojaus sekä jatkuva mahdollisuus tarkkailla eri rakennekerroksia sekä tietoisuus kosteuden vaaroista takaavat sen, että lopputulos on täydellinen. Suuri kosteusriski aiheutetaankin rakenteille rakennuksen sisällä tapahtuvien työvaiheiden toimesta. Tälläisia ovat ala- ja välipohjavalut, muuraukset, maalaukset ym. sellaiset työvaiheet, mihin sitoutuu vettä suuria määriä muodossa, jossa sitä ei tiedosteta. Tällöin rakenteet kuten esimerkiksi ulkoseinän sisäpuolen eristeet, koolaukset ja kipsilevyt, mitkä ovat höyrynsulun ulkopuolella, joutuvat kosteudelle alttiiksi. Mittava Koti -järjestelmässä tätä epäkohtaa ei esiinny, koska edellä mainitut työt voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun ulkoseinät ovat höyrynsulkumuovilla. Näin kosteus pääsee haitumaan avonaisen ullakon kautta ulos aiheuttamattarakenteille kosteusvaurioita. Kuivumisen aikana voidaan tehdä vaikkapa ulkopuolen töitä. Näin varmistetaan, että kosteus on tuuletettu pois kun siirrytään sisälle jatkamaan töitä, eli rakentamista voidaan jatkaa turvallisin mielin.

Hyvin ja oikein täytetyt kauppapaperit, hyvä suunnittelu, hyvät materiaalit, oikea logistiikka, hyvä rakentaminen, oikea rakentamistapa ja -järjestys – näistä aineksista syntyvät Suomen parhaat talot, tallit, liikerakennukset ja vapaa-ajan asunnot.

Tilaa talokirja