Mittavakoti.fi ei ole enää saatavana täältä. Yritä sen sijaan facebook.com/MittavaKoti.

Elementtitalot

Elementtitalot ovat taloja, jotka on rakennettu etukäteen kokonaan tai osittain muualla kuin talon lopullisella pystyttämispaikalla. Ennen kuin oli olemassa nykyisiä mahdollisuuksia elementtirakentamiseen, talot rakennettiin kauttaaltaan paikan päällä. Elementtirakentamisella on saatu talotuotanto tehokkaammaksi ja helpommaksi.

Lisärahoituksen hakuun taikka pienemmän lainan hakuun suosittelemme suuntaamaan katseen kohti Lainat.fi sivustoa. Lainat.fi:ltä löytyy kattava laina-opas, jonka lisäksi lainojen kilpailutus käy ilman suurta vaivannäköä.

Perinteinen talonrakennus

Jos talon rakentaa kokonaan paikan päällä kaikkia yksityiskohtia myöten, on se hitaampaa ja vaivalloisempaa kuin jos esimerkiksi seinät eristeineen tehtäisiin isossa tehdashallissa ja tuotaisiin talon pystyttämispaikalle valmiina. Paikan päällä rakentamisessa kesken oleva rakennus on säiden armolla. Toki rakennuskohteissa käytetään erilaisia katteita estämään sateen ja lumen pääseminen avoinna olevien tilojen sisään, mutta silti rakentajat joutuvat työskentelemään osan vuodesta kylmissä olosuhteissa. Tällöin paikan päälle tuodut kontit tulevat todella tarpeeseen henkilökunnan taukopaikkoina.

Kun talon rakentaminen kestää kauan, moninkertaistuu myös keskeneräisten rakenteiden altistuminen kosteudelle. Jos rakennuselementit valmistettaisiin tehdashallissa, voidaan esimerkiksi eristeet laittaa seinien sisään valmiiksi ja työ tapahtuu kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa.

Elementtirakentamisen edut

Edellä mainittiin, kuinka elementtirakentamisessa monet työvaiheet onnistutaan tekemään tehdashalleissa, joissa rakentamisolosuhteet ovat kuivat ja lämpimät. Tehtaissa kaikki työvälineet ovat käden ulottuvilla eikä kaikkia rakennusmateriaaleja ja -välineitä tarvitse viedä rakennuskohteelle. Rakentajien kannalta pysyvä tehdashalli on kaikin puolin mukavampi työpaikka kuin keskeneräinen rakennuspaikka. Tehdashallien työntekijät pääsevät tällöin töihin aina samaan paikkaan, kun taas talojen pystyttämispaikat voisivat olla pitkienkin matkojen päässä kotoa. Siksikin on tehokkaampaa rakentaa elementit aina yhdessä paikassa kuin että kaikkien eri työvaiheiden tekijöiden olisi matkustettava talon pystyttämispaikalle.

Elementtirakentaminen on edullisempaa, kun työvaiheita voidaan tehdä sarjatyönä. Isoissa kerrostaloissa huoneistot muistuttavat toisiaan ja tehdashallissa voidaan tehdä esimerkiksi monta valmiiksi laatoitettua kylpyhuoneen seinää peräjälkeen. Paikan päällä rakentaessa tämä työvaihe olisi monimutkaisempi, kun täytyisi odottaa, että kukin huoneisto olisi siinä vaiheessa, että kylpyhuone olisi viimeistelyvalmis.